Երկրաչափություն

Երկրաչափություն   7 – րդ   դասարան

 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ

     Թեստ № 1Թեստ № 2Թեստ № 3Թեստ № 4Թեստ № 5Թեստ № 6Թեստ № 7Թեստ № 8
 

Կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ

     Թեստ № 1Թեստ № 2Թեստ № 3Թեստ № 4Թեստ № 5Թեստ № 6Թեստ № 7Թեստ № 8

Երկրաչափություն   8 – րդ   դասարան

 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ

     Թեստ № 1Թեստ № 2Թեստ № 3Թեստ № 4Թեստ № 5Թեստ № 6Թեստ № 7Թեստ № 8
 

Կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ

     Թեստ № 1Թեստ № 2Թեստ № 3Թեստ № 4Թեստ № 5Թեստ № 6Թեստ № 7Թեստ № 8

Երկրաչափություն   9 – րդ   դասարան

 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ

     Թեստ № 1Թեստ № 2Թեստ № 3Թեստ № 4Թեստ № 5Թեստ № 6Թեստ № 7Թեստ № 8
 

Կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ

     Թեստ № 1Թեստ № 2Թեստ № 3Թեստ № 4Թեստ № 5Թեստ № 6Թեստ № 7Թեստ № 8