Դաս №1-HTML-ի հիմնական հասկացությունները

0
1121

HTML ֆայլի կառուցվածքը

Այս նկարում բերված է HTML ֆայլի հիմնական կառուցվածքը.

HTML ֆայլի տեսքը browser-ում

Վերը նշված ֆայլի տեսքը Google Chrome browser-ում.

<!doctype html>

<!doctype html> թեգը browser-ին հայտնում է փաստաթղթի տեսակը.

<html> ... </html>

<html> թեգը հանդիսանում է կոնտեյներ, որը իր մեջ պարունակում է վեբ էջի ամբողջ պարունակությունը, այդ թվոմ <head> և <body> թեգերը՝ իրենց պարունակություններով.

<head> ... </head>

<head> թեգը պարունակում է այլ թեգեր և օգնում է browser-ին վեբ էջում եղած տվյալների հետ աշխատելու հարցում.
<head> թեգը իր մեջ պարունակում է նաև մետաթեգերը, որոնք նախատեսված են browser-ների ու որոնողական համակարգերի հետ աշխատելու համար.
<head> թեգում գրված ոչ մի բան չի երևում browser-ում՝ բացառությամբ <title> թեգի պարունակությանը.

<body> ... </body>

<body> թեգը նախատեսված է վեբ էջի ամբողջ պարունակությունը browser-ում ցուցադրելու համար, ի տարբերություն <head> թեգի՝ <body>-ում գրված ամեն ինչը ցուցադրվում է browser-ում.
Ինֆորմացիան, որը նախատեսված է browser-ում երևալու համար, պետք է տեղադրել հենց <body> թեգում. այդպիսի ինֆորմացիա են հանդիսանում տեքստը, նկարը, հղումը սկրիպտները և այլն ...

<meta charset="UTF-8">

<meta> թեգը նախատեսված է ինֆորմացիայի պահպանման համար, browser-ների և որոնողական համակարգերի համար.
<meta> թեգը ունի ատրիբուտներ. օրինակ charset ատրիբուտը նախատեսված է էջի կոդավորումը ապահովելու համար.

<meta name="keywords" content="Html, Html5">

name ատրիբուտը նախատեսված է որոնողական համակարգերի համար և ունի մի քանի պարամետրեր.
keywords պարամետրը նախատեսված է էջում հանդիպող բանալի բառերի համար.
content ատրիբուտը իր մեջ պարունակում է էջում հանդիպող բանալի բառերը.

<meta name="description" content="Learning html & Html5">

description պարամետրը նախատեսված է էջի պարունակության նկարագրության համար.
content ատրիբուտը իր մեջ պարունակում է էջում հանդիպող և էջը նկարագրող նախադասությունները և բառակապակցությունները.

<title> ... </title>

Վեբ էջի վերնագրի ցուցադրում browser-ում
title թեգը չի հանդիսանում վեբ էջի բաղկացուցիչ մաս, այլ ցուցադրում է իր ներսում պարունակվող տեքստը, browser-ի ձախ վերևի անկյունում.

title թեգի տեսքը browser-ում.

title թեգի պարունակության տեսքը Google Chrome browser-ում.

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

HTML-ը առաջարկում է վերնագրերի ցուցադրման վեց թեգ. <h1>...</h1>, <h2>...</h2>, <h3>...</h3>, <h4>...</h4>, <h5>...</h5>, <h6>...</h6>, որոնք առանձնանում են իրենց կարևորությամբ և տեքստի չափով՝ <h1>-ը ամենակարևոր և ամենամեծ չափն ունեցող թեգն է, և այլն ...

<hx>...</hx> թեգերի տեսքը browser-ում.

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> թեգերի պարունակության տեսքը Google Chrome browser-ում.

<p> ... </p>

HTML-ում <p> թեգի օգնությամբ կազմվում են պարբերությունները, վեբ էջում <p> թեգի ներսում են գրվում հիմնական տեքստերը.

<p>...</p> թեգերի տեսքը browser-ում.

<p> թեգի պարունակության տեսքը Google Chrome browser-ում.

Տնային առաջադրանք

Ստեղծեք HTML փաստաթուղթ, օգտագործելով դասում նշված բոլոր թեգերը. Ձեր ստեղծած էջի պարունակությունը կարող է լինել Ձեր ինքնակենսագրությունը: