Աշակերտներ

Աշակերտներ

Ավելին …

ԱՇԱԿԵՐՏ բաժնում տեղ են գտել հիմնական և ավագ դպրոցի 7 – ից 12 – րդ դասարաննի հանրահաշիվ, երկրաչափություն և ֆիզիկա առարկաներին վերաբերվով դասերի համառոտագրությունները, խնդիրների լուծումները, առցանց թեստերը և դասագրքերի առգանց տարբերակները … Ավելին …
Դիմորդներ

Դիմորդներ

Ավելին …

ԴԻՄՈՐԴ բաժնում տեղակայված են մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների տեսական դասընթացները, տիպային խնդիրների լուծումները և պետական միասնական քննության շտեմարանների լուծումները, ինչպես նաև մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի շտեմարանների առցանց տարբերակները … Ավելին …
Թեստավորում

Թեստավորում

Ավելին …

ԹԵՍՏԵՐ բաժնում դուք կարող եք գտնել դպրոցական, ավարտական և միասնական քննությունների առցանց լուծման համար նախատեսված թեստեր, որոնք համապատասխանեցված են հիմնական և ավագ դպրոցների չափորոշիչների և ծրագրերի պահանջներին … Ավելին …
Գրադարան

Գրադարան

Ավելին …

ԳՐԱԴԱՐԱՆ բաժինը ի մեջ ներառել է ուսումնական, տեղեկատվական և գեղարվեստական գրականություն, հանրակրթական դպրոցի դասագրքեր, միասնական քննության շտեմարաններ, բառարաններ, հանրագիտարաններ, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գեղարվեստական գրականություն … Ավելին …
Դասընթացներ

Դասընթացներ

Ավելին …

G-COLLEGE բաժինը նախատեսված է առցանց ուսուցման համար, այս բաժնում ներառված են լեզուների ուցուցման, դպրոցական առարկաների և վեբ ծրագրավորման դասընթացներ, դասընթացները կազմակերպվում են երկու մեթոդով՝ առկա ուսուցում և առցանց ուսուցում … Ավելին …
Լաբորատորիա

Լաբորատորիա

Ավելին …

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ բաժինը առցանց լաբորատորիա է, որտեղ դուք կարող եք կատարել ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաների առցանց փորձերը և վերլուծեք ստացված արդյունքները: լաբորատորիաները համապատասխանեցված են հանրակրթական դպրոցի ծրագրային պահանջներին … Ավելին …