0000002

Դպրոցական թեմատիկ թեստեր

Ավելացվել են թեստեր բաժնի դպրոցական թեստերի ենթաբաժինը, որը ներառում է 7-ից 12-րդ դասարանների հանրահաշիվ, երկրաչափություն և ֆիզիկա առարկաների թեմատիկ թեստերը: …